Buitengerechtelijke geschillenoplossing: mediation

Partijen die een (juridisch) conflict hebben, kunnen een mediator inschakelen. Mediation betreft geschillenbeslechting buiten de rechter om. Als de betrokken partijen samen tot een oplossing komen, houdt dat in dat er sprake is van een ”minnelijke schikking”. Bij mediation zijn er meestal drie partijen. Dat zijn de twee partijen die een conflict met elkaar hebben en de mediator als derde partij.

Begeleiding naar een oplossing
Bij mediation staat de onafhankelijkheid van de mediator centraal. Een mediator staat daarom niet alleen één partij bij. De mediator begeleidt of bemiddelt beide partijen naar een goede oplossing waar beide partijen zich in kunnen vinden. Begeleiden houdt niet in dat de mediator actief naar oplossingen gaat zoeken voor het probleem van de partijen, maar dat hij dat vooral aan de partijen zelf opdraagt. De mediator brengt de belangen en behoeften van de partijen in beeld. Ook waakt de mediator ervoor dat de door de partijen gekozen oplossing redelijk is voor beiden.

Daarnaast is deelname aan mediation vrijwillig. Dat houdt in dat partijen niet kunnen worden gedwongen om mee te doen aan het mediationtraject. De partijen moeten open staan voor mediation.

Mediationovereenkomst
Bij aanvang van het mediationtraject tekenen de partijen een mediationovereenkomst. Hierin staan enkele rechten van en verplichtingen voor de betrokken partijen, zoals een geheimhoudingsplicht, het recht om te stoppen en het betalen van een eventuele vergoeding aan de mediator.

Vaststellingsovereenkomst bij een oplossing
Wanneer er overeenstemming is over de (wijze van de) oplossing van het conflict, zal de mediator een vaststellingsovereenkomst opstellen. De partijen worden dan verzocht om deze te ondertekenen, wat inhoudt dat zij zich verplichten om mee te werken aan het uitvoeren van de gekozen oplossing. Zie art. 7:900 BW.

Voor- en nadelen van mediation
Mediation heeft voordelen en nadelen. Een voordeel is dat de relatie tussen de partijen door mediation wordt gespaard, nu zij samen een oplossing gaan zoeken. Dat is vooral belangrijk als partijen in een  goede verstandhouding met elkaar willen blijven staan. Daarnaast kan mediation minder geld en tijd kosten dan wanneer partijen afzonderlijk met een advocaat gaan procederen. Ook zal de gekozen oplossing een redelijke oplossing zijn, nu de mediator heeft gewaakt over het gehele traject. Dat komt ook vooral doordat de partijen zelf de regie hebben over het traject, anders dan bij een rechter.

Een nadeel van mediation is dat de nakoming van de hiervoor genoemde vaststellingsovereenkomst niet zomaar kan worden afgedwongen. Een vonnis van de rechter kan wel worden afgedwongen. Als een partij niet doet wat er in de vaststellingsovereenkomst staat, dan moet nakoming daarvan worden gevorderd bij de rechter.

De praktijk
In de praktijk nemen onder andere advocaten en notarissen vaak de rol als mediator op zich, alhoewel er ook mediationbureau’s zijn. Mediators volgen vaak een speciale opleiding, wat de kennis en kunde van de mediators waarborgt. Een mediator kan worden ingezet bij allerlei verschillende (juridische) geschillen.

Deel dit bericht: