Tag: trust

Lastgeving als oplossing

In een eerder artikel is de trust aan bod gekomen en daaruit bleek dat we deze rechtsfiguur in Nederland niet kennen. Dit zou namelijk...

Trusts

In dit artikel wordt de rechtsfiguur van de trust verkend en bekeken of en hoe deze figuur past binnen het wettelijke systeem, in het...