Tag: straffen

Praesumptio innocentiae

In het strafrecht geldt de zogenaamde onschuldpresumptie. Wat houdt in dit? In dit artikel volgt een korte uitleg. Voor de verdachte De onschuldpresumptie geldt...

Het rechterlijk beslissingsschema

Over welke vragen beraadslaagt de strafrechter na het onderzoek ter terechtzitting? Op grond van de wet moet de rechter twee soorten schema’s van vragen...