Tag: rechtspersoon

Verboden rechtspersonen

Artikel 8 van de Grondwet stelt dat men recht tot vereniging heeft. Daaraan wordt toegevoegd dat dit vrijheidsrecht kan worden beperkt in het belang...

Commerciële stichtingen

Mag een stichting commercieel zijn? Hoe verhouden commerciële activiteiten zich met de stichting? Wat is het gevolg indien een stichting winst maakt met commerciële...

Omzetting van rechtspersonen

Kan een stichting zonder meer worden omgezet naar een commerciële BV? Wat zijn de vereisten voor een geldige omzetting? In dit artikel volgt een...

Ontbinding van rechtspersonen

Een rechtspersoon ontstaat bij het verleiden van de notariële akte (art. 2:4 BW) en houdt op te bestaan door ontbinding. Gelet op de plaatsing...

Faillietverklaring turbogeliquideerde bv

In een voorgaand artikel is de turboliquidatie summier behandeld. Daarin is ter sprake gekomen dat schuldeisers een aantal mogelijkheden hebben om te trachten hun vordering op...

Statuten (algemeen voor de NV en de BV)

Strekking en betekenis van statuten De rechtspersoon wordt (naast onder meer de wet) beheerst door de statuten. In de statuten worden normaliter de binnen...

Recht van enquête

Middels een enquêteprocedure kan door de Ondernemingskamer vastgesteld worden of er binnen de rechtspersoon sprake is van wanbeleid of een onjuiste gang van zaken....

De rechtspersoon

Het begrip ‘’rechtspersoon’’ is, naast de natuurlijke persoon, een belangrijk rechtssubject in het privaatrecht en specifieker het ondernemingsrecht. In dit artikel wordt ingegaan op...