Tag: procederen

Digitaal burgerlijk procesrecht

In het wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht...

Kort geding

In dit artikel wordt summierlijk ingegaan op de kort gedingprocedure bij de (civiele) voorzieningenrechter. Dit moet niet worden verward met de bestuursrechterlijke voorzieningenrechter, welke zijn regeling...

Prejudiciële vragen in civielrechtelijke zaken

Ter bevordering van de rechtseenheid, rechtsontwikkeling en rechtszekerheid kunnen rechters en raadsheren zogenaamde prejudiciële vragen stellen aan de Hoge Raad. In dit artikel wordt...

Griffierechten voor procespartijen

Alimentatieprocedures, schadevergoedingsprocedures en echtscheidingen zijn enkele voorbeelden van procedures die via de rechter verlopen. Een belangrijke factor om al dan niet naar de rechter...