Tag: Ondernemingsrecht

Doeloverschrijding en de gevolgen daarvan

In dit artikel zal nader worden ingegaan op de situatie dat er (door een vertegenwoordigingsbevoegde) bestuurder een rechtshandeling is verricht die in strijd is...

Faillietverklaring turbogeliquideerde bv

In een voorgaand artikel is de turboliquidatie summier behandeld. Daarin is ter sprake gekomen dat schuldeisers een aantal mogelijkheden hebben om te trachten hun vordering op...

Corporate governance

Naast de ‘’gedragsregels’’ in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (zie onder meer art. 2:8 BW, 2:89 BW, 2:129 lid 5 BW en 2:140...

Vertegenwoordiging

In dit artikel wordt in een vogelvlucht op de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur van een BV ingegaan. Op grond van art. 2:240 lid 1...

Recht van enquête

Middels een enquêteprocedure kan door de Ondernemingskamer vastgesteld worden of er binnen de rechtspersoon sprake is van wanbeleid of een onjuiste gang van zaken....

Juridische splitsing

Waar het bij de juridische fusie gaat over het samengaan van twee of meer rechtspersonen, gaat het bij splitsing over het opdelen van een...

Juridische fusie (Mergers & Aquisitions)

Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek biedt rechtspersonen de mogelijkheid om met elkaar te fuseren. In dit inleidende artikel wordt ingegaan op de belangrijkste...