Tag: evrm

Praesumptio innocentiae

In het strafrecht geldt de zogenaamde onschuldpresumptie. Wat houdt in dit? In dit artikel volgt een korte uitleg. Voor de verdachte De onschuldpresumptie geldt...

Rechten van de verdachte

De verdachte is het ‘object’ van het strafrechtelijk onderzoek. Het strafrechtelijk onderzoek heeft (onder andere) als doel het nagaan of de verdachte het strafbare...