Tag: eigendomsrecht

Eigendomsvoorbehoud: een introductie

Een standaard goederenrechtelijke (en tevens ook verbintenissenrechtelijke) figuur is het eigendomsvoorbehoud (artikel 3:92 van het Burgerlijk Wetboek). In dit artikel wordt een introductie gegeven...

De Romeinse helm

In dit (ietwat uitgebreide) artikel wordt een praktijkgeval van schatvinding geanalyseerd teneinde een beeld te geven van de wettelijke regeling omtrent schatvinding. Dit artikel...

Het eigendomsrecht

Het meest omvattende recht wat een persoon op een zaak kan hebben, is het eigendomsrecht (Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek). Eigendom is op...