Tag: Bestuurdersaansprakelijkheid

Dividenduitkering binnen het bv-recht

Met de invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht is het een en ander voor de bv veranderd met betrekking tot de dividenduitkering....

Omgekeerde doorbraak

De situatie kan zich voordoen dat de aandelen van een aandeelhouder in waarde verminderen door een gedraging van een derde of de bestuurder van...

Faillietverklaring turbogeliquideerde bv

In een voorgaand artikel is de turboliquidatie summier behandeld. Daarin is ter sprake gekomen dat schuldeisers een aantal mogelijkheden hebben om te trachten hun vordering op...

Externe bestuurdersaansprakelijkheid

Een bestuurder van een vennootschap (BV of NV) kan door een derde aansprakelijk worden gesteld. Dit leerstuk wordt externe bestuurdersaansprakelijkheid genoemd. In dit artikel...