Tag: aansprakelijkheid

Preconstitutief handelen

Een vennootschap ontstaat op het moment van het verlijden van de notariële akte. De wetgever biedt de oprichters van de vennootschap echter de mogelijkheid...

Een korte introductie over de turboliquidatie

De wet bepaalt dat een rechtspersoon voor onbepaalde tijd wordt opgericht. Als logisch gevolg hiervan zijn er wettelijke ontbindingsmogelijkheden voor rechtspersonen. Eén van deze...