Tag: aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid en eigen schuld

De aansprakelijkheidsgronden van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek vestigen (indien daarop met succes een beroep kan worden gedaan) aansprakelijkheid voor de schade die...

Bedrijf verkopen op een servetje

In de advocatenserie ‘’Suits’’ gaat een aflevering over de zaak waarin een zakenman zijn bedrijf had verkocht aan een derde, waarbij het bedrijf als...

Kelderluik: factoren voor gevaarzetting

Een vereiste voor het vestigen van aansprakelijkheid op grond van een onrechtmatige daadsactie is dat de gedraging onrechtmatig moet zijn. De wet zegt dat...

Doeloverschrijding en de gevolgen daarvan

In dit artikel zal nader worden ingegaan op de situatie dat er (door een vertegenwoordigingsbevoegde) bestuurder een rechtshandeling is verricht die in strijd is...

Faillietverklaring turbogeliquideerde bv

In een voorgaand artikel is de turboliquidatie summier behandeld. Daarin is ter sprake gekomen dat schuldeisers een aantal mogelijkheden hebben om te trachten hun vordering op...

Vertegenwoordiging

In dit artikel wordt in een vogelvlucht op de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur van een BV ingegaan. Op grond van art. 2:240 lid 1...

Vennootschap onder firma (vof)

De vof is een samenwerkingsverband tussen personen (vennoten) die gericht is op het behalen van stoffelijk voordeel, waarbij de vennoten zowel kapitaalverschaffers als bestuurders...