Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal is het maximale bedrag waarvoor aandelen kunnen worden uitgegeven. Bij de NV geldt een minimum maatschappelijk kapitaal van € 45.000. Echter, bij de BV is sinds de Wet flex-bv het vermelden van het maatschappelijk kapitaal niet meer verplicht.

Gelet op art. 2:67 moet het maatschappelijk kapitaal bij de oprichting van een NV in de statuten worden vastgelegd. Indien de rechtspersoon meer aandelen wil gaan uitgeven (terwijl ze al aan het plafond van het maatschappelijk kapitaal zit) is logischerwijs een statutenwijziging nodig. Voor de BV geldt deze regeling eveneens indien er een maatschappelijk kapitaal in de statuten is opgenomen.

Voorbeeld:
Een NV heeft een maatschappelijk kapitaal van € 45.000. De aandeelhouders hebben ieder 150 aandelen, waarvan elk der aandelen een nominale waarde heeft van € 300 (a pari). Het bedrag waarvoor aandelen zijn uitgegeven is dan 150 x € 300 = € 45.000 (gelijk aan het maatschappelijk kapitaal). Indien de algemene vergadering van aandeelhouders voornemens heeft om nieuwe aandelen uit te geven (bijvoorbeeld voor het kunnen financieren van nieuwe activiteiten), zal eerst het plafond van het maatschappelijk kapitaal in de statuten moeten worden gewijzigd (wederom door een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders).

N.B:
Het maatschappelijk kapitaal is niet terug te vinden op de balans van de vennootschap. In plaats daarvan wordt het geplaatst kapitaal genoemd.

Deel dit bericht: