Een korte introductie over de turboliquidatie

De wet bepaalt dat een rechtspersoon voor onbepaalde tijd wordt opgericht. Als logisch gevolg hiervan zijn er wettelijke ontbindingsmogelijkheden voor rechtspersonen. Eén van deze ontbindingsmogelijkheden is de turboliquidatie. De turboliquidatie wordt veelal omschreven als een snelle en goedkope ontbindingsmethode. Deze aanduiding is voor de turboliquidatie in zekere zin terecht, maar er kleven ook haken en ogen aan het toepassen van een turboliquidatie.

In dit artikel wordt als eerst algemene informatie verstrekt over de turboliquidatie. Vervolgens worden enkele haken en ogen van het toepassen van de turboliquidatie kort toegelicht. Benadrukt moet worden dat alle aspecten globaal worden behandeld, zodat dit artikel kort en bondig kan blijven. Verder staat voor het gemak de rechtsvorm “BV” centraal in dit artikel. Dit betekent echter niet dat de behandelde informatie niet op een andere rechtsvorm van toepassing kan zijn.

Algemeen
Een BV kan een turboliquidatie toepassen indien de BV geen baten meer heeft. Dit houdt in dat de activa zijde van de balans (van de BV) een waarde van € 0,- moet vertegenwoordigen. Wanneer dat het geval is, kan de algemene vergadering van aandeelhouders besluiten om de BV door middel van een turboliquidatie te ontbinden (zie art. 2:19 lid 1 sub a BW). Door dit besluit te nemen, houdt de BV op te bestaan. Van dit besluit dient opgaaf te worden gedaan in het handelsregister waarin de BV is ingeschreven. In de praktijk doet men dit door een zogenaamd 17a formulier van de Kamer van Koophandel in te vullen en bij de Kamer van Koophandel in te dienen. Wanneer de BV bij de toepassing van de turboliquidatie al zijn zaken heeft afgerond, kan de turboliquidatie terecht worden aangeduid als een snelle en goedkope ontbindingsmethode.

Haken en ogen
Hierboven is opgemerkt dat de turboliquidatie een ideale ontbindingsmethode is voor een BV die al zijn zaken heeft afgerond. Uit deze opmerking kan worden afgeleid, dat een BV die niet al zijn zaken heeft afgerond eveneens de turboliquidatie kan toepassen. Een BV die slechts schulden heeft kan namelijk aan de bovenstaande eisen voldoen, waardoor de desbetreffende BV door middel van een turboliquidatie wordt ontbonden. In deze situatie blijven de schuldeisers achter met een vordering op een ontbonden BV en dit bemoeilijkt vanzelfsprekend de verhaalsmogelijkheden van de schuldeisers. Ook kan dit de turboliquidatie een stuk gecompliceerde maken voor de turbogeliquideerde BV. De schuldeiser heeft namelijk een aantal mogelijkheden om te trachten zijn vordering voldaan te krijgen. Bij twee van deze mogelijkheden herleeft de BV ter afwikkeling van de desbetreffende procedure. Deze twee mogelijkheden zijn: de vereffening (her)openen (zie art. 2:23c BW) of het faillissement aanvragen. Tevens heeft de schuldeiser de mogelijkheid om de bestuurder aansprakelijk te stellen. Het verdient de opmerking dat het ondanks deze mogelijkheden erg ingewikkeld is voor de schuldeiser om zijn vordering voldaan te krijgen.

Conclusie
Kortom, een BV zonder baten die al zijn zaken heeft afgerond, kan door middel van een turboliquidatie snel en eenvoudig worden ontbonden. In de voorgenoemde situatie heersen de perfecte omstandigheden voor toepassing van de turboliquidatie, maar er worden ook BV’s met schulden turbogeliquideerd. Hiervoor kan bewust worden gekozen, maar de mogelijkheid bestaat ook dat de schulden niet bij het bestuur en de aandeelhouders bekend waren. Dit zorgt ervoor dat er haken en ogen kleven aan het toepassen van de turboliquidatie, omdat het onwenselijk is als een BV herleeft of het bestuur aansprakelijk wordt gesteld. Om deze reden is het verstandig om een persoon te contacteren, die u kan adviseren of de turboliquidatie inderdaad een geschikte ontbindingsmethode is voor uw BV.

Deel dit bericht: