Disclaimer

Aan de op DiRecht.nl geplaatste informatie en artikelen kunnen geen rechten worden ontleend. De artikelen en/of publicaties op DiRecht.nl zijn uitdrukkelijk geen adviezen, maar bevatten uitsluitend algemene informatie. DiRecht.nl is geen adviesdienst en geeft geen concrete adviezen.

Uiteraard besteedt DiRecht.nl de uiterste zorg aan de kwaliteit, correctheid en actualiteit van de artikelen op de webpagina. Het kan zich echter voordoen dat de op DiRecht.nl geplaatste informatie gedateerd, onvolledig of onjuist is. DiRecht.nl sluit elke vorm van aansprakelijkheid voor onjuistheden of onvolledigheden van de informatie op de webpagina uit.

DiRecht.nl sluit alle aansprakelijkheid uit voor alle vormen van directe en/of indirecte schade ontstaan door het gebruiken van deze website en/of ontstaan door een oorzaak die gerelateerd is aan het gebruiken van deze website en/of ontstaan door de (tijdelijke) onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. Tevens is DiRecht.nl niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade welke het gevolg is van het gebruik van de op deze website geplaatste informatie.