Category: Strafrecht

Verboden rechtspersonen

Artikel 8 van de Grondwet stelt dat men recht tot vereniging heeft. Daaraan wordt toegevoegd dat dit vrijheidsrecht kan worden beperkt in het belang...

Strafuitsluitingsgronden

Strafuitsluitingsgronden kunnen, zoals de naam al doet suggereren, de strafbaarheid van de dader laten vervallen. Strafuitsluitingsgronden zijn onder te verdelen in twee categorieën, namelijk...

Praesumptio innocentiae

In het strafrecht geldt de zogenaamde onschuldpresumptie. Wat houdt in dit? In dit artikel volgt een korte uitleg. Voor de verdachte De onschuldpresumptie geldt...

Rechten van de verdachte

De verdachte is het ‘object’ van het strafrechtelijk onderzoek. Het strafrechtelijk onderzoek heeft (onder andere) als doel het nagaan of de verdachte het strafbare...

Het rechterlijk beslissingsschema

Over welke vragen beraadslaagt de strafrechter na het onderzoek ter terechtzitting? Op grond van de wet moet de rechter twee soorten schema’s van vragen...