Category: Overig

De Codex Hammurabi

In dit artikel zal een beschrijving worden gegeven van de Codex Hammurabi, een van de (zo wordt aangenomen) oudst geschreven wetten. Vanzelfsprekend mist dit...

Dawn Raids

De Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) heeft op grond van artikel 2 van de Mededingingswet (hierna: Mw) de taak tot het houden van...

Het eigendomsrecht

Het meest omvattende recht wat een persoon op een zaak kan hebben, is het eigendomsrecht (Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek). Eigendom is op...