Category: Ondernemingsrecht

Vertegenwoordiging

In dit artikel wordt in een vogelvlucht op de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur van een BV ingegaan. Op grond van art. 2:240 lid 1...

Recht van enquête

Middels een enquêteprocedure kan door de Ondernemingskamer vastgesteld worden of er binnen de rechtspersoon sprake is van wanbeleid of een onjuiste gang van zaken....

Juridische splitsing

Waar het bij de juridische fusie gaat over het samengaan van twee of meer rechtspersonen, gaat het bij splitsing over het opdelen van een...

Juridische fusie (Mergers & Aquisitions)

Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek biedt rechtspersonen de mogelijkheid om met elkaar te fuseren. In dit inleidende artikel wordt ingegaan op de belangrijkste...

De rechtspersoon

Het begrip ‘’rechtspersoon’’ is, naast de natuurlijke persoon, een belangrijk rechtssubject in het privaatrecht en specifieker het ondernemingsrecht. In dit artikel wordt ingegaan op...

Vennootschap onder firma (vof)

De vof is een samenwerkingsverband tussen personen (vennoten) die gericht is op het behalen van stoffelijk voordeel, waarbij de vennoten zowel kapitaalverschaffers als bestuurders...

Preconstitutief handelen

Een vennootschap ontstaat op het moment van het verlijden van de notariële akte. De wetgever biedt de oprichters van de vennootschap echter de mogelijkheid...

Externe bestuurdersaansprakelijkheid

Een bestuurder van een vennootschap (BV of NV) kan door een derde aansprakelijk worden gesteld. Dit leerstuk wordt externe bestuurdersaansprakelijkheid genoemd. In dit artikel...

Een korte introductie over de turboliquidatie

De wet bepaalt dat een rechtspersoon voor onbepaalde tijd wordt opgericht. Als logisch gevolg hiervan zijn er wettelijke ontbindingsmogelijkheden voor rechtspersonen. Eén van deze...