Category: Ondernemingsrecht

Groep, dochter of deelneming?

In de wet wordt aangegeven wanneer er sprake is van een groepsmaatschappij, dochtermaatschappij of deelneming. Hieronder worden de relevante artikelen behandeld om zodoende te...

Doeloverschrijding en de gevolgen daarvan

In dit artikel zal nader worden ingegaan op de situatie dat er (door een vertegenwoordigingsbevoegde) bestuurder een rechtshandeling is verricht die in strijd is...

Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal is het maximale bedrag waarvoor aandelen kunnen worden uitgegeven. Bij de NV geldt een minimum maatschappelijk kapitaal van € 45.000. Echter,...

Stortingsplicht

Een aandeelhouder is gehouden tot storting van het nominale bedrag bij het nemen van een aandeel. Voor de NV geldt daarbij een strenger regime...

Ontbinding van rechtspersonen

Een rechtspersoon ontstaat bij het verleiden van de notariële akte (art. 2:4 BW) en houdt op te bestaan door ontbinding. Gelet op de plaatsing...

Corporate governance

Naast de ‘’gedragsregels’’ in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (zie onder meer art. 2:8 BW, 2:89 BW, 2:129 lid 5 BW en 2:140...

Statuten (algemeen voor de NV en de BV)

Strekking en betekenis van statuten De rechtspersoon wordt (naast onder meer de wet) beheerst door de statuten. In de statuten worden normaliter de binnen...

Aandelen

Een normaal aandeel geeft de rechthebbende recht op een deel van de winst (dividendrecht) en stemrecht. Bij de BV bestaan er, zoals bij de...