Category: Faillissementsrecht

Trusts

In dit artikel wordt de rechtsfiguur van de trust verkend en bekeken of en hoe deze figuur past binnen het wettelijke systeem, in het...

Eigendomsvoorbehoud: een introductie

Een standaard goederenrechtelijke (en tevens ook verbintenissenrechtelijke) figuur is het eigendomsvoorbehoud (artikel 3:92 van het Burgerlijk Wetboek). In dit artikel wordt een introductie gegeven...

Pre-pack

Dit artikel is bedoeld om de lezer snel inzicht te verstrekken in de basisaspecten van de zogeheten ‘pre-pack’. De pre-pack is een methode die bedrijven,...

Faillietverklaring turbogeliquideerde bv

In een voorgaand artikel is de turboliquidatie summier behandeld. Daarin is ter sprake gekomen dat schuldeisers een aantal mogelijkheden hebben om te trachten hun vordering op...