Category: Contractenrecht

Eigendomsvoorbehoud: een introductie

Een standaard goederenrechtelijke (en tevens ook verbintenissenrechtelijke) figuur is het eigendomsvoorbehoud (artikel 3:92 van het Burgerlijk Wetboek). In dit artikel wordt een introductie gegeven...

Geldigheid van mondelinge afspraken

In dit artikel wordt ingegaan op de werking en geldigheid van mondelinge overeenkomsten. Een mondelinge overeenkomst is een overeenkomst die simpelweg niet schriftelijk is...

Bedrijf verkopen op een servetje

In de advocatenserie ‘’Suits’’ gaat een aflevering over de zaak waarin een zakenman zijn bedrijf had verkocht aan een derde, waarbij het bedrijf als...

Letter Of Intent (intentieverklaring)

Bij belangrijke overeenkomsten (waar veel geld en veel belangen bij gemoeid zijn) doen de onderhandelingspartijen er goed aan om een intentieverklaring (dan wel voorovereenkomst)...

Precontractuele fase

In dit artikel wordt een algemene beschrijving gegeven van de leer van de precontractuele fase en de mogelijke verplichtingen die voortvloeien uit het afbreken van...

De vernietigbare overeenkomst

Aanbod en aanvaarding leiden slechts tot een geldige overeenkomst, indien er tussen partijen sprake is van wilsovereenstemming  (art. 3:33 en 6:217 BW). De geldige...

Schadevergoeding eisen wegens wanprestatie

In dit artikel zal een beknopte en algemene uiteenzetting worden gegeven van de schadevergoeding wegens wanprestatie. Dit artikel is van toepassing op de situatie...