Category: Burenrecht

De kraaiende haan (burenoverlast)

Neen, dit artikel is, hoewel de titel dit doet vermoeden, geen sprookjesverhaal. In dit artikel wordt een recente uitspraak die betrekking heeft op hinder...

Overhangende takken verwijderen

Het ”burenrecht”, opgenomen in Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek, regelt de juridische verhouding tussen eigenaars van naburige erven. Het bevat onder andere bepalingen...