Category: Bestuursrecht

De elementen van het Awb-besluit

Een overheidshandeling kan als een besluit worden aangemerkt. Als er sprake is van een besluit dan is de Algemene wet bestuursrecht (Awb) veelal van...