Author: Rob

De vernietigbare overeenkomst

Aanbod en aanvaarding leiden slechts tot een geldige overeenkomst, indien er tussen partijen sprake is van wilsovereenstemming  (art. 3:33 en 6:217 BW). De geldige...

Een korte introductie over de turboliquidatie

De wet bepaalt dat een rechtspersoon voor onbepaalde tijd wordt opgericht. Als logisch gevolg hiervan zijn er wettelijke ontbindingsmogelijkheden voor rechtspersonen. Eén van deze...