Author: Rob

Groep, dochter of deelneming?

In de wet wordt aangegeven wanneer er sprake is van een groepsmaatschappij, dochtermaatschappij of deelneming. Hieronder worden de relevante artikelen behandeld om zodoende te...

Pre-pack

Dit artikel is bedoeld om de lezer snel inzicht te verstrekken in de basisaspecten van de zogeheten ‘pre-pack’. De pre-pack is een methode die bedrijven,...

Faillietverklaring turbogeliquideerde bv

In een voorgaand artikel is de turboliquidatie summier behandeld. Daarin is ter sprake gekomen dat schuldeisers een aantal mogelijkheden hebben om te trachten hun vordering op...

Aandelen

Een normaal aandeel geeft de rechthebbende recht op een deel van de winst (dividendrecht) en stemrecht. Bij de BV bestaan er, zoals bij de...

Vertegenwoordiging

In dit artikel wordt in een vogelvlucht op de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur van een BV ingegaan. Op grond van art. 2:240 lid 1...

Vennootschap onder firma (vof)

De vof is een samenwerkingsverband tussen personen (vennoten) die gericht is op het behalen van stoffelijk voordeel, waarbij de vennoten zowel kapitaalverschaffers als bestuurders...

Relatieve competentie

De regeling van de relatieve competentie geeft antwoord op de vraag welke rechter bevoegd is wanneer een burgerlijk geschil moet worden beslecht. In dit...

Externe bestuurdersaansprakelijkheid

Een bestuurder van een vennootschap (BV of NV) kan door een derde aansprakelijk worden gesteld. Dit leerstuk wordt externe bestuurdersaansprakelijkheid genoemd. In dit artikel...