Aandelen

Een normaal aandeel geeft de rechthebbende recht op een deel van de winst (dividendrecht) en stemrecht. Bij de BV bestaan er, zoals bij de NV, diverse soorten aandelen. Sinds de invoering van de flex-BV is het aantal verschillende aandelen bij de BV toegenomen. In dit artikel worden vier soorten aandelen besproken.

Prioriteitsaandelen
Dit zijn aandelen waaraan de statuten bijzondere zeggenschapsrechten verbinden. Een veelvoorkomend recht dat aan deze aandelen wordt toegekend, is het recht om een bindende voordracht te doen voor de benoeming van bestuurders of commissarissen. Daarnaast komt het ook vaak voor dat de prioriteitsaandeelhouder een vetorecht heeft om bepaalde beslissingen te kunnen tegenhouden, zoals het ontbinden van de vennootschap of het wijzigen van de statuten. Op deze wijze kan de macht bij een bepaalde (groep) aandeelhouder(s) worden geconcentreerd.

De extra zeggenschap die door een prioriteitsaandeel wordt gecreëerd, werkt vanzelfsprekend ook als beschermingsconstructie tegen een vijandige overname. Omdat de overnemer alsnog niet over alle zaken ongestoord kan beslissen.

Preferente aandelen
Dit zijn aandelen die recht geven op een bepaald percentage van de nominale waarde ten laste van de winst. Deze aandeelhouders hebben als eerste recht op de winstuitkering, waardoor de normale aandeelhouders op de tweede plaats komen.

Preferente aandelen zijn uitermate geschikt om als beschermingsconstructie te dienen. Deze aandelen kunnen namelijk aan een bevriende partij worden uitgegeven zonder dat ze aan de huidige aandeelhouders hoeven te worden aangeboden. Door deze uitgifte verwatert dan het belang van de vijandige partij, waardoor de overname veelal zal mislukken.

Aandelen zonder winstrecht
Deze aandelen hebben enkel stemrecht. Dit soort aandelen zal veelal voorkomen bij familie BV’s waarbij de ouders willen gaan pensioneren, maar nog wel zeggenschap binnen de BV willen uitoefenen.

Aandelen zonder stemrecht
Geeft de rechthebbende enkel recht op een deel van de winst (dividend). Dit soort aandelen zal ook veelal bij familie BV’s voorkomen. Aandelen zonder stemrecht worden namelijk vaak aan familieleden uitgegeven die niet bij de BV betrokken zijn. Hierdoor kunnen de niet betrokken familieleden geen ongewenste besluiten nemen. Wel hebben de aandeelhouders van dit soort aandelen vergaderrecht, waardoor ze bij de aandeelhouders vergadering aanwezig mogen zijn en mee mogen vergaderen.

Opmerking
Stemrecht- en winstrechtloze aandelen kunnen alleen bij een BV worden gecreëerd.

Deel dit bericht: