Monthly Archives: augustus 2016

De kraaiende haan (burenoverlast)

Neen, dit artikel is, hoewel de titel dit doet vermoeden, geen sprookjesverhaal. In dit artikel wordt een recente uitspraak die betrekking heeft op hinder...

Geen of te late loonuitbetaling

Een (helaas) voorkomende situatie in de praktijk is de situatie dat de werkgever niet (tijdig) loon uitbetaalt. In dit artikel worden enkele (algemene) uitgangspunten...

Aansprakelijkheid en eigen schuld

De aansprakelijkheidsgronden van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek vestigen (indien daarop met succes een beroep kan worden gedaan) aansprakelijkheid voor de schade die...