robot-916284_1280

Digitaal burgerlijk procesrecht

In het wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht...
fist-1148029_1280

Vuistpand en stil pandrecht

In artikel 3:236 en 3:237 van het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW) worden twee vormen van pandrecht genoemd, te weten vuistpand respectievelijk stil pandrecht. Pandrecht...
leo-510159_1920s

De Codex Hammurabi

In dit artikel zal een beschrijving worden gegeven van de Codex Hammurabi, een van de (zo wordt aangenomen) oudst geschreven wetten. Vanzelfsprekend mist dit...
insurance-1337564_960_720

Indemniteitsbeginsel

Het indemniteitsbeginsel is een belangrijk beginsel binnen het verzekeringsrecht en dan specifiek voor de schadeverzekering. Deze soort verzekering strekt tot vergoeding van vermogensschade die de...
helmet

De Romeinse helm

In dit (ietwat uitgebreide) artikel wordt een praktijkgeval van schatvinding geanalyseerd teneinde een beeld te geven van de wettelijke regeling omtrent schatvinding. Dit artikel...
geld

Dividenduitkering binnen het bv-recht

Met de invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht is het een en ander voor de bv veranderd met betrekking tot de dividenduitkering....
bicycle

De gestolen fiets

Stelt u zich voor dat u twee jaar geleden een fiets voor €250,- in een fietsenwinkel heeft gekocht. Alles ging tot op heden prima....
chicken-1082328_1920ssss

De kraaiende haan (burenoverlast)

Neen, dit artikel is, hoewel de titel dit doet vermoeden, geen sprookjesverhaal. In dit artikel wordt een recente uitspraak die betrekking heeft op hinder...
coins-293858_1920

Geen of te late loonuitbetaling

Een (helaas) voorkomende situatie in de praktijk is de situatie dat de werkgever niet (tijdig) loon uitbetaalt. In dit artikel worden enkele (algemene) uitgangspunten...
sign-1176539_1280b

Natuurlijke verbintenissen: van spel en weddingschap

Het verbintenissenrecht kent zogenaamde natuurlijke verbintenissen. Deze verbintenissen kenmerken zich doordat zij rechtens niet afdwingbaar zijn, dat wil zeggen dat men geen rechtsvordering kan...
robot-916284_1280

Digitaal burgerlijk procesrecht

In het wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht...

fist-1148029_1280

Vuistpand en stil pandrecht

In artikel 3:236 en 3:237 van het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW) worden twee vormen van pandrecht genoemd, te weten vuistpand respectievelijk stil pandrecht. Pandrecht...

leo-510159_1920s

De Codex Hammurabi

In dit artikel zal een beschrijving worden gegeven van de Codex Hammurabi, een van de (zo wordt aangenomen) oudst geschreven wetten. Vanzelfsprekend mist dit...

insurance-1337564_960_720

Indemniteitsbeginsel

Het indemniteitsbeginsel is een belangrijk beginsel binnen het verzekeringsrecht en dan specifiek voor de schadeverzekering. Deze soort verzekering strekt tot vergoeding van vermogensschade die de...

helmet

De Romeinse helm

In dit (ietwat uitgebreide) artikel wordt een praktijkgeval van schatvinding geanalyseerd teneinde een beeld te geven van de wettelijke regeling omtrent schatvinding. Dit artikel...

geld
bicycle

De gestolen fiets

Stelt u zich voor dat u twee jaar geleden een fiets voor €250,- in een fietsenwinkel heeft gekocht. Alles ging tot op heden prima....

chicken-1082328_1920ssss
coins-293858_1920
sign-1176539_1280b