Lastgeving als oplossing

In een eerder artikel is de trust aan bod gekomen en daaruit bleek dat we deze rechtsfiguur in Nederland niet kennen. Dit zou namelijk...

Stapeling van beperkte zakelijke rechten

In dit artikel zal worden betoogd dat stapeling van beperkte zakelijke rechten onder het huidige recht niet mogelijk is. Deze bijdrage beperkt zich tot...

Turbo liquidation a special method (English)

In the Netherlands it is possible to dissolve a Dutch limited liability company with no assets but only liabilities. This method of dissolving a...

Trusts

In dit artikel wordt de rechtsfiguur van de trust verkend en bekeken of en hoe deze figuur past binnen het wettelijke systeem, in het...

Stichting Administratiekantoor

In dit artikel worden de belangrijkste kenmerken van de Stichting Administratiekantoor (hierna: STAK) uiteengezet. Stichting De STAK is een stichting die aandelen houdt van...

Bescherming van privacy en recht op veiligheid – annotatie

Een annotatie naar aanleiding van het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie in de gevoegde zaken C-203/15,Tele2 Sverige AB/Post-och telestyrelsen,...

Pandhouder gelijkgesteld met schuldeiser in de zin van art. 1 Faillissementswet

In de recente beschikking van 9 december jl. heeft de Hoge Raad (HR 9 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2833) verduidelijkt wat de bevoegdheden van de pandhouder zijn....

Subrogatie binnen het verzekeringsrecht

Het woord subrogatie is niet bepaald een woord dat je vaak in het dagelijkse taalgebruik voorbij hoort komen, waardoor het voor velen een onbekend...

Verboden rechtspersonen

Artikel 8 van de Grondwet stelt dat men recht tot vereniging heeft. Daaraan wordt toegevoegd dat dit vrijheidsrecht kan worden beperkt in het belang...

Bestanddeelvorming: hels voor de leverancier, hemels voor de curator

Bedrijf A heeft in een winkelstraat een perceel waarop zij een luxe winkelpand voor een Italiaans schoenenmerk aan het realiseren is. Om het winkelpand...

Lastgeving als oplossing

In een eerder artikel is de trust aan bod gekomen en daaruit bleek dat we deze rechtsfiguur in Nederland niet kennen. Dit zou namelijk...

Trusts

In dit artikel wordt de rechtsfiguur van de trust verkend en bekeken of en hoe deze figuur past binnen het wettelijke systeem, in het...

Stichting Administratiekantoor

In dit artikel worden de belangrijkste kenmerken van de Stichting Administratiekantoor (hierna: STAK) uiteengezet. Stichting De STAK is een stichting die aandelen houdt van...